1.84 diminuendo

ES: diminuendo, I: diminuendo, F: diminuendo, D: diminuendo, NL: diminuendo, DK: diminuendo, S: diminuendo, FI: diminuendo, hiljentyen.

See also

decrescendo.


Music glossary